Zespół

         14565350736 09ac87154b oCelem zespołu naszej firmy jest kreowanie i propagowanie szeroko pojętej jakości w obrocie gospodarczym.

Obecnie zespół nasz składa się z kilku osób, każdy jest wysoko wyklalifikowanym specjalistą w dziedzienie wdrażania systemów jakości.

 

 

dr inż. Agata Skoczek (dawniej Piecuch) - (Prezes Zarządu) - założycielka AMT-Quality Sp. z o.o., pełnomocnik ds. Zapewnienia Systemów Jakości Konsultant ds. Certyfikacji Produktów Rolno-Spożywczych

mgr inż. Katarzyna Janiszewska - (Wiceprezes Zarządu) - Od ponad 12 lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem systemów zarządzania, przede wszystkim ISO 9001, HACCP, GMP+ FSA, QS Qualität & Sicherheit, systemów zrównoważonego rozwoju i systemów zarządzania środowiskowego. Jest pełnomocnikiem i audytorem systemu ISO 9001. Szkolenia, m.in. z zakresu systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001, zarządzanie ryzykiem w branży spożywczej i paszowej, obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Współautorka kilku publikacji naukowych.